In deze eerste videoreeks staan vier onderwerpen centraal: alimentatie, bijzondere bedingen, huur en IT.

Loubna Bentohami, Maarten Blok, Rebecca de Vries en Reny Stark vertellen je in deze eerste acht afleveringen welke wettelijke regels er gelden. Zij laten je de video meestal niet afsluiten zonder tips. 

Eerste hulp bij datalekken

In deze video deelt Reny Stark een stappenplan datalekken en een aantal praktische tips uit de praktijk.


Tussentijds beëindigen van een IT-project

IT-geschil? Een niet geslaagd IT-project kan – als het te wijten is aan de leverancier – voor jou als afnemer aanleiding zijn om van het contract af te willen. In dat geval wil je natuurlijk je geld terug én óók de door jou geleden schade vergoed zien. Maar hoe doe je dat en waar moet je vanuit juridisch oogpunt rekening mee houden? In deze video legt Reny Stark het je uit.


Nieuwe berekening partneralimentatie

Rebecca de Vries bespreekt de nieuwe wijze van berekening van de partneralimentatie. Wat is er gewijzigd sinds 1 januari 2023?


 

Wijziging duur partneralimentatie

In deze video vertelt Rebecca de Vries wat de duur is van partneralimentatie. Per wanneer begint de termijn te lopen? Ook bespreekt zij drie uitzonderingen op de regel.


 

Verplicht energielabel C voor kantoorpanden

"Oh nee, mijn bedrijfsruimte beschikt nog niet over een energielabel C. Wat nu?" Niet ieder kantoorpand hoeft een energielabel C te hebben. De hardheidsclausule kan enige financiële verlichting geven. Daarnaast verschilt het hoe gemeenten handhaven. Bekijk de video maar. 


Huidige regeling huurprijsverhoging vrije sector

Er is hoge inflatie. En dat had kunnen leiden tot een enorme huurprijsverhoging in de vrije sector. 'Had', want de wetgever heeft er per 1 januari van dit jaar een stokje voor gestoken. De Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten is aangepast. In deze video legt Maarten Blok uit welke regeling er momenteel geldt voor huurprijsverhoging.


Kosten scholing laten terugbetalen door (ex-)werknemer

Heb jij een studiekostenbeding in de arbeidsovereenkomst met werknemers staan? Zo ja, controleer of het voldoet aan de regels die momenteel gelden. Zo nee, ga eventueel na of het voor jou gunstig is om zo'n beding op te nemen. Of bekijk deze video, waarin Loubna Bentohami vertelt wat een studiekostenbeding is en wat de vereisten zijn. 

Over het concurrentiebeding en relatiebeding

Wat staat er in een concurrentiebeding en wat staat er in een relatiebeding? Wat zijn de uitgangspunten van deze bedingen? In deze video legt Loubna Bentohami het uit én geeft zij belangrijk advies.

Abonneer je op ons YouTube-kanaal om geen nieuwe video's of podcasts te missen.