Als u samen met uw partner één of meerdere kinderen heeft en uw relatie wordt verbroken, dient u afspraken te maken over kinderalimentatie. Als u niet in onderling overleg tot afspraken komt, kan een rechter een alimentatieverplichting opleggen.

Een alimentatieverplichting is niet alleen aan de orde voor kinderen die tijdens een huwelijk worden geboren. Ook zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap kan er sprake zijn van een onderhoudsverplichting. Dit is het geval bij erkenning van het kind, of als op een andere wijze het vaderschap tot stand is gekomen.

De kinderalimentatie is verschuldigd aan de ouder op welk adres het kind staat ingeschreven. In onderling overleg kunnen ouders ook afspreken om een kindrekening te hanteren, waarbij beide ouders gerechtigd zijn kosten voor het kind te voldoen.

Rekensystematiek

De rekensystematiek om de hoogte van alimentatie te bepalen, is niet in de wet vastgelegd. Het berekenen van alimentatie is 'rechtersrecht', vastgelegd in het zogenoemde Tremarapport. Lees ook mijn eerder geschreven artikel over dit onderwerp. In hoofdlijnen komt de berekening erop neer dat eerst de kosten van het kind/de kinderen moeten worden vastgesteld en vervolgens moet worden berekend of de ouders voldoende draagkracht hebben om deze kosten te kunnen betalen. De tijd die een kind doorbrengt bij de ouder waar het kind niet staat ingeschreven, leidt tot de zogeheten zorgkorting. De zorgkorting wordt in mindering gebracht op de te betalen alimentatie.

Alimentatie 18 jaar en ouder

Op de dag dat een kind 18 jaar wordt, krijgt het een eigen recht op alimentatie. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag dat daarvoor aan de hoofdverzorgende ouder diende te worden voldaan. Tot aan de dag dat een kind 21 jaar wordt, kan niet van een kind worden verlangd dat hij of zij in het eigen levensonderhoud voorziet. Indien er in de praktijk sprake is van inkomsten, worden deze wel meegenomen in de berekening.

Op grond van de wet worden kinderen in principe geacht in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien vanaf hun 21e jaar. In de praktijk wordt vaak de afspraak gemaakt dat kinderen gedurende hun studietijd door hun ouders worden onderhouden.

Wijziging alimentatie

Alimentatie wordt op grond van de wet jaarlijks verhoogd. Dit heet indexering. De hoogte hiervan wordt per jaar vastgesteld. 

Gedurende de tijd dat er alimentatie verschuldigd is, kunnen er diverse omstandigheden zijn op grond waarvan een herberekening gerechtvaardigd is. Dergelijke omstandigheden kunnen zijn een gewijzigde inkomenspositie van een of beide ouders, maar ook het hertrouwen van de hoofdverzorgende ouder, waarbij de stiefouder mede-onderhoudsplichtig wordt.

Indien u meer wilt weten over kinderalimentatie, neemt u dan gerust contact op met mij of één van mijn sectiegenoten.

Vragen over dit artikel of dit onderwerp?
Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via