In deze eerste videoreeks staan drie onderwerpen centraal: alimentatie, bijzondere bedingen en huur

Loubna Bentohami, Maarten Blok en Rebecca de Vries vertellen je in deze eerste zes afleveringen welke wettelijke regels er gelden. Zij laten je de video meestal niet afsluiten zonder tips. 

Verplicht energielabel C voor kantoorpanden

"Oh nee, mijn bedrijfsruimte beschikt nog niet over een energielabel C. Wat nu?" Niet ieder kantoorpand hoeft een energielabel C te hebben. De hardheidsclausule kan enige financiële verlichting geven. Daarnaast verschilt het hoe gemeenten handhaven. Bekijk de video maar. 


Huidige regeling huurprijsverhoging vrije sector

Er is hoge inflatie. En dat had kunnen leiden tot een enorme huurprijsverhoging in de vrije sector. 'Had', want de wetgever heeft er per 1 januari van dit jaar een stokje voor gestoken. De Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten is aangepast. In deze video legt Maarten Blok uit welke regeling er momenteel geldt voor huurprijsverhoging.


Nieuwe berekening partneralimentatie

Rebecca de Vries bespreekt de nieuwe wijze van berekening van de partneralimentatie. Wat is er gewijzigd sinds 1 januari 2023?


 

Wijziging duur partneralimentatie

In deze video vertelt Rebecca de Vries wat de duur is van partneralimentatie. Per wanneer begint de termijn te lopen? Ook bespreekt zij drie uitzonderingen op de regel.


Kosten scholing laten terugbetalen door (ex-)werknemer

Heb jij een studiekostenbeding in de arbeidsovereenkomst met werknemers staan? Zo ja, controleer of het voldoet aan de regels die momenteel gelden. Zo nee, ga eventueel na of het voor jou gunstig is om zo'n beding op te nemen. Of bekijk deze video, waarin Loubna Bentohami vertelt wat een studiekostenbeding is en wat de vereisten zijn.


 

Over het concurrentiebeding en relatiebeding

Wat staat er in een concurrentiebeding en wat staat er in een relatiebeding? Wat zijn de uitgangspunten van deze bedingen? In deze video legt Loubna Bentohami het uit én geeft zij belangrijk advies.

Abonneer je op ons YouTube-kanaal om geen nieuwe video's of podcasts te missen.