De (Europese) overheid houdt toezicht op het functioneren van de markt.

Het mededingingsrecht is bedoeld om concurrentie op de markt te verzekeren en gedrag dat de concurrentie kan verstoren of beperken te verbieden. De opsporingsbevoegdheden van de overheid zijn ruim en de sancties die opgelegd kunnen worden bij verboden gedragingen zijn fors.

Bij Van Veen Advocaten kunt u terecht voor advies over mogelijkheden om op te komen tegen sancties. Onze advocaten kunnen u bovendien behulpzaam zijn bij het opstellen van (samenwerkings- of distributie) overeenkomsten die mededingingsrechtelijk toelaatbaar zijn.