Regelmatig wordt u als ondernemer of burger geconfronteerd met besluiten van de gemeente, provincie of rijksoverheid. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om bestemmingsplannen, dwangsomaanschrijvingen, tracébesluiten, onteigeningen of bestuurlijke boetes.

Ook heeft u vaak toestemming van de overheid nodig, voor plannen of projecten die u wenst te realiseren. U bent daarbij niet altijd verplicht om u door een advocaat te laten bijstaan. Maar hoe vaak procedeert u tegen de overheid? Een procedure of een aanvraag eindigt nogal eens in een teleurstelling wanneer iemand niet goed genoeg op de hoogte is van de vaak zeer specifieke regelgeving.

U doet er dus goed aan om vooraf onze advocaten in te schakelen om de valkuilen, maar ook de mogelijkheden van de wetgeving, te doorgronden.

Hoe vaak procedeert u tegen de overheid?
Deel deze pagina via