Onze advocaten delen hun juridische kennis graag. Op deze pagina delen zij documenten zoals whitepapers en factsheets over verschillende onderwerpen. Deze zijn gratis te downloaden. 

Whitepaper: Cao in een notendop

De cao: de term is bekend, de werking wellicht wat minder. In dit whitepaper staan zes weetjes over de cao. 

Download

Factsheet: Stappen bedrijfsovername

Lang verhaal kort! Zo doorloop je de tien fases van een aandelentransactie. 

Download

Whitepaper: 6x verlof - Dit zijn de rechten van werknemers

In hoofdlijnen de verlofregelingen die in de Wet arbeid en zorg (WAZO) zijn opgenomen. 

Download

Quiz: Privacy

Privacy is een belangrijk onderwerp, maar het wordt vaak ervaren als complex en taai. Een creatieve manier om aandacht te vestigen op privacy is door middel van een quiz. Hiermee kan op een toegankelijke manier bewustwording worden gecreëerd binnen de organisatie. Weet bijvoorbeeld jouw team welke rechten betrokkenen hebben? En wordt elke verkeerd geadresseerde e-mail beschouwd als een datalek?

Download

Factsheet: WHOA

Lijkt een faillissement onafwendbaar? De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan uitkomst bieden. Met de WHOA kunt u zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldregeling. In deze factsheet wordt het proces weergegeven. 

Download

Factsheet: Verborgen gebreken

In de factsheet van de sectie vastgoedrecht wordt overzichtelijk weergegeven onder welke voorwaarden de verkoper aansprakelijk kan worden gesteld voor een verborgen gebrek, hoe de verkoper zich daartegen kan verweren en binnen welke tijdspanne de betrokkenen actie kunnen ondernemen.

Download

Whitepaper: Reorganiseren

Een reorganisatie moet zorgvuldig worden uitgevoerd. Een goede voorbereiding is het halve werk. Er is een aantal stappen dat bij elke reorganisatie, waarbij gedwongen ontslagen vallen, moet worden doorlopen. De sectie arbeidsrecht behandelt deze stappen in het hieronder te downloaden whitepaper. 

Download

Factsheet: Reorganiseren

De sectie arbeidsrecht geeft door middel van een tijdlijn aan welke stappen er bij een reorganisatie genomen moeten worden. 

Download

Factsheet: Taken executeur

In deze factsheet geeft onze sectie erfrecht op één A4 aan wat de wettelijke taken en bevoegdheden zijn van een executeur. 

Download

Whitepaper: WHOA

Met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is het mogelijk om bij een dreigend faillissement een akkoord te sluiten dat bindend is voor alle schuldeisers. De sectie insolventierecht bespreekt de wet in het door hun opgestelde document dat u hieronder kunt downloaden.

Download