Het personen- en familierecht omvat verschillende onderwerpen. De gespecialiseerde personen- en familierechtadvocaten en mediators van Van Veen Advocaten kunnen u hierbij helpen. Onze advocaten en mediators staan zowel particulieren als ondernemers bij.

Expertises

Onze advocaten zijn onder meer gespecialiseerd in de navolgende onderwerpen:  

 • Echtscheiding
 • Scheiding van tafel en bed
 • Verbreking samenleving
 • Ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Mediation
 • Alimentatie
 • Omgangsregeling
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Verdeling gemeenschap
 • Gezag
 • Vervangende toestemming (verhuizing)
 • Erkenning
 • Gerechtelijke vaststelling vaderschap
 • Voornaamswijziging
 • Bewind/curatele/mentorschap

Ondernemers

Bij ondernemers spelen vennootschapsrechtelijke aspecten vaak een belangrijke rol. Is er een eigen bedrijf, dan is het bij een scheiding en een alimentatieberekening belangrijk dat de continuïteit van het bedrijf wordt gewaarborgd. Met onze specifieke kennis op dit gebied onderscheiden wij ons van veel andere advocaten in Ede en omstreken.

Mediation   

U kunt ervoor kiezen om een mediator in te schakelen om uw scheiding gezamenlijk te regelen. Ook wanneer er na een scheiding discussie is over bijvoorbeeld het ouderschapsplan, wijziging van een omgangsregeling of alimentatie, kan een mediator helpen om de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Onze mediators begeleiden u van begin tot eind en leggen de afspraken schriftelijk voor u vast.

Advocaat

Als mediation geen uitkomst biedt of als u eenzijdig advies wilt, kunt u één van onze advocaten inschakelen. Eenzijdig advies kan ook op de achtergrond tijdens een mediation. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het personen- en familierecht en kunnen u van een goed en helder advies voorzien. Onze advocaten begeleiden u in het gehele proces en kunnen zo nodig in een procedure optreden. Uw belang staat daarbij voorop.

Specialisatieverenigingen

Het is belangrijk dat u zich goed laat begeleiden en informeren over uw rechten en plichten. Onze advocaten en mediators personen- en familierecht zijn aangesloten bij specialisatieverenigingen, zoals de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (VFAS) en de Mediation Federatie Nederland (MfN, voorheen NMI). Ook staan onze advocaten inschreven in het rechtsgebiedenregister personen- en familierecht van de Nederlandse Orde van Advocaten.