Als een arbeidsovereenkomst door de werkgever of de werknemer wordt opgezegd, moet een opzegtermijn in acht worden genomen. Wordt de opzegtermijn niet in acht genomen, is sprake van een onregelmatige opzegging.

In dat geval eindigt de arbeidsovereenkomst op een eerder tijdstip dan in het geval de opzegtermijn correct zou zijn toegepast. De partij die de arbeidsovereenkomst onregelmatig opzegt is op grond van de wet schadeplichtig.

De gefixeerde schadevergoeding is gelijk aan het bedrag aan bruto salaris dat had moeten worden uitgekeerd als de opzegtermijn in acht zou zijn genomen. In de situatie, waarin de werkgever de werknemer terecht op staande voet ontslaat, heeft de werkgever recht op de gefixeerde schadevergoeding. De gefixeerde schadevergoeding kan door de kantonrechter worden gematigd. Een verzoek tot matiging moet wel specifiek worden onderbouwd. Laat de tot schadevergoeding aangesproken partij dat na, is de gefixeerde schadevergoeding geheel verschuldigd, aldus de Kantonrechter Almelo (ECLI:NL:RBOVE:2018:4121).

Dit artikel maakt deel uit van de Update Arbeidsrecht 2018. Deze update, onder redactie van mr. Antonio Robustella en mr. Winny van Engelenhoven, signaleert relevante en opmerkelijke uitspraken. Ook staan in de update relevante ontwikkelingen die voor zowel werkgevers als werknemers bruikbaar zijn. Wilt u op de hoogte blijven van alle belangrijke updates? Aanmelden voor de Update Arbeidsrecht 2019 kan hier.

Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via