In vervolg op een eerder door Chris Tijman geschreven artikel over bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement geeft Chris in dit artikel aan de hand van een recente uitspraak een mooi voorbeeld van hoe een bestuurder niet behoort te handelen.

Als bestuurder wil je bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement voorkomen. In een eerder artikel heb ik al aangegeven wat je dan als bestuurder in ieder geval niet moet doen:

  1. je niet houden aan de statuten van de onderneming;
  2. een overeenkomst aangaan terwijl je weet of behoort te begrijpen dat de onderneming deze niet kan nakomen;
  3. schuldeisers van je onderneming (bijvoorbeeld jezelf) selectief betalen;
  4. de jaarrekening van je onderneming niet tijdig deponeren.

Enkele maanden geleden deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak in een zaak over bestuurdersaansprakelijkheid die wel erg deed denken aan de bekende reclameslogan van een kredietverzekeraar… Iets met boten…  

Waar ging de zaak over?

Zarro Boats – een ambachtelijke bouwer van sloepen uit Friesland – hield zich naast het bouwen van sloepen, ook bezig met de in- en verkoop van gebruikte sloepen. Verder bood zij winterstallingsruimte aan.

In 2018 meldde zich een eigenaar van een sloep bij Zarro Boats met het verzoek om deze boot in winterstalling te brengen. Kort daarna zou er contact zijn geweest tussen partijen over de vraag van Zarro Boats of zij deze boot voor de eigenaar mocht verkopen. De eigenaar zou de bestuurder van Zarro Boats hebben aangegeven dat Zarro Boats een koper voor de boot mocht zoeken en dat Zarro Boats hem wel mocht benaderen zodra zij een koper had gevonden.

De bestuurder van Zarro Boats deed echter wat anders: hij verkocht de boot aan een derde.  Dat deed hij zonder overleg met – en toestemming van – de eigenaar. De derde deed een aanbetaling aan Zarro Boats van bijna € 100.000,00. Zarro Boats stortte de aanbetaling niet door naar de eigenaar, maar gebruikte het geld om schulden te betalen. Al die tijd informeerde de bestuurder de eigenaar van de sloep niet. Enkele maanden later ging Zarro Boats failliet.

Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement?

Kort na het faillissement bleek dat Zarro Boats de boot niet aan de derde kon leveren omdat zij daarvan niet de eigenaar was. De derde nam daar geen genoegen mee. Hij begon een procedure tegen de bestuurder van Zarro Boats. Hij stelde dat de bestuurder onrechtmatig had gehandeld door zonder bevoegdheid de boot aan een derde te verkopen. Daarnaast stelde de derde dat de bestuurder wist of redelijkerwijs moest weten dat de verkoop van de boot aan de derde niet tot verkrijging van de eigendom zou leiden en dat Zarro Boats de overeenkomst dus niet kon nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de schade.

Zowel de rechtbank als het gerechtshof waren het met de derde eens. Zij oordeelden beiden dat de bestuurder onrechtmatig had gehandeld. Hij werd veroordeeld tot vergoeding van de schade gelijk aan de aanbetaling van bijna € 100.000,00.

Open deur

De moraal van dit verhaal? Dat is een open deur: Zit je bedrijf in financiële moeilijkheden? Wil je bestuurdersaansprakelijkheid voorkomen? Of ben je juist gedupeerd door een bijzondere transactie, win dan op tijd juridisch advies in… Anders loop je kans de boot te missen.

Gepubliceerd op 19 september 2022

Vragen over dit artikel of dit onderwerp?