Van 2020 tot 2023 wordt de fiscale aftrek voor partneralimentatie stapsgewijs verlaagd. Als u alimentatie betaalt, kan dit betekenen dat u om verlaging van deze verplichting kunt verzoeken.

Zo zit het

Partneralimentatie is voor de ontvanger belast inkomen in Box I. Dit betekent dat hier met toepassing van het huidige schijventarief belasting over moet worden betaald.

Voor de betaler is partneralimentatie een aftrekpost in Box I. Zoals de belastingdienst inmiddels de hypotheekrenteaftrek heeft beperkt, wordt ook de aftrek van partneralimentatie beperkt. Voor de alimentatieplichtige die in de hoogste schijf de alimentatie kan aftrekken leidt dit in 2020 tot een aftrek van 46%, in 2021 van 43%, in 2022 van 40% en in 2023 van 37%.

Meer geld kwijt aan partneralimentatie?

Omdat voor de hoogste schijf dit nu wordt afgebouwd kan de betaler van partneralimentatie netto meer kwijt zijn.  

De afbouw van de aftrek is een wijziging van omstandigheden die het recht geeft op herberekening. Of de verlaagde aftrekmogelijkheid ook daadwerkelijk leidt tot een verlaagde alimentatie wordt onder meer bepaald door het gegeven of de alimentatieplichtige überhaupt in de 2e schijf belasting moet betalen. Dit is de schijf waarin er 49,5% (in 2020) belasting moet worden betaald. Voor iemand die alleen belasting betaalt in de 1e schijf (tegen een tarief van 37,35%) geldt per definitie de gemaximeerde aftrek tegen hetzelfde belastingtarief van 37,35 %. Anders gezegd: alleen voor de alimentatieplichtige met een hoger belastbaar inkomen dan € 68.507,00 (stand 2020) geldt een aftrek die lager is dan het verschuldigde belastingtarief in Box 1 en daarmee ook een mogelijk recht op verlaging van de alimentatieverplichting.

Bij een belastbaar inkomen hoger dan € 68.507,00 is het geen gegeven dat vanwege de verlaagde belastingaftrek er ook om verlaging van de partneralimentatie kan worden verzocht. Eenvoudig gezegd kan er de situatie zijn dat de alimentatieplichtige ook met een verlaagde aftrek voldoende draagkracht heeft om de benodigde alimentatie te voldoen.

Als u partneralimentatie betaalt, dan kunt u met een advocaat overleggen of het indienen van een wijzigingsverzoek voor uw alimentatie zinvol is. Als u wilt weten of in uw geval verlaging aan de orde is, neemt u dan vooral contact met mij op.

Vragen over dit artikel of dit onderwerp?
Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via