De ketenregeling is de wettelijke regeling, die bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd maximaal achter elkaar gesloten mogen worden, voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Tot 1 juli 2015 hield de ketenregeling in dat maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op rij – met een onderbreking van minder dan drie maanden – binnen een periode van drie jaren mochten worden gesloten; ook wel de 3x3-regeling genoemd. Bij de vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of doorwerken door de werknemer de dag na het verstrijken van de periode van drie jaar ontstond van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Vanaf 1 juli 2015 is de ketenregeling ingeperkt. Er mogen drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op rij – met een onderbreking van minder dan zes maanden – binnen een periode van twee jaar worden gesloten; ook wel de 3x2x6-regel genoemd. Op de ketenregeling geldt een uitzondering voor leer-arbeidsovereenkomsten, de arbeidsovereenkomsten met scholieren jonger dan 18 jaar en voor bestuurders van rechtspersonen.

De ketenregeling geldt ook in het geval van opvolgend werkgeverschap. De WWZ-werkgever bepaalt dat in de volgende situatie sprake is van opvolgend werkgeverschap:

"Elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen werknemer en verschillende werkgevers, die ten aanzien van de verplichte arbeid redelijkerwijs geacht moeten worden elkanders opvolger te zijn."

Dit is bijvoorbeeld het geval in de situatie, waarin een werknemer zowel als uitzendkracht als op basis van een arbeidsovereenkomst (vrijwel) dezelfde werkzaamheden verricht voor/binnen hetzelfde bedrijf. Door de WWZ-wetgever was de vraag hoe om te gaan met het voor 1 juli 2015 gehanteerde strengere criterium voor het aannemen van opvolgend werkgeverschap onbeantwoord gelaten. De Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:2905) heeft geoordeeld dat werkgeverswisselingen die voor 1 juli 2015 hebben plaatsgevonden op basis van het voor 1 juli 2015 geldende recht moeten worden beoordeeld en heeft daarmee duidelijkheid geboden.

Misbruik van de ketenregeling wordt door de rechter niet gewaardeerd en ook niet gehonoreerd. De werkgever, die na drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd koos voor een payroll-constructie, zag het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2018:7135) tot de vaststelling komen dat die constructie niet toelaatbaar was en dus een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Dit artikel maakt deel uit van de Update Arbeidsrecht 2018. Deze update, onder redactie van mr. Antonio Robustella en mr. Winny van Engelenhoven, signaleert relevante en opmerkelijke uitspraken. Ook staan in de update relevante ontwikkelingen die voor zowel werkgevers als werknemers bruikbaar zijn. Wilt u op de hoogte blijven van alle belangrijke updates? Aanmelden voor de Update Arbeidsrecht 2019 kan hier.