Tjeerd van Veen en Kees van Dijk vormen - naast hun dagelijkse werkzaamheden als advocaat - de VVA ervaringsdesk. Zij bevinden zich samen al 75 jaar in de juridische praktijk en behoren mede daardoor tot de meest ervaren advocaten van Nederland.

Logischerwijs wordt aan zowel Tjeerd als Kees steeds vaker gevraagd om bijvoorbeeld een extra blik op een zaak te werpen of om te sparren met een ondernemer of toezichthouder. De door Tjeerd en Kees opgebouwde ervaring als advocaat, mediator, arbiter en plaatsvervangend rechter zetten zij daarom tezamen in. Dit doen zij op de volgende manieren:

  • second opinions;
  • procesadviezen;
  • arbitrage;
  • mediation;
  • sparren;
  • koffie drinken.

Second opinion

Heeft u twijfels bij een aan u door een advocaat of andere dienstverlener verstrekt advies, zijn of haar gehanteerde werkwijze of wilt u gewoon dat hier een ander ook eens naar kijkt? Een eerlijke second opinion kan daarbij helpen. Tjeerd van Veen en Kees van Dijk brengen gezamenlijk een beoordeling uit want twee weten meer dan één...

Procesadviezen

U heeft een probleem en vraagt zich af of u daarover wel moet gaan procederen. Wat is de kans van slagen? Hoe zit het met de kosten? Wegen deze op tegen de eventuele baten? Moet u wel of niet in hoger beroep gaan van een vonnis dat u hebt gekregen? Ook hierover kan de VVA ervaringsdesk snel een duidelijk advies uitbrengen.

Arbitrage

Geschillen kunnen ook zonder een uitspraak van de overheidsrechter worden opgelost. Een vonnis door één of meer benoemde arbiters heeft dezelfde kracht als een vonnis van een rechter. Zowel Tjeerd van Veen als Kees van Dijk kunnen tot arbiter worden benoemd, eventueel samen met één of meer anderen. Daarbij kan het gaan om diverse geschillen. Het voordeel van arbitrage boven rechtspraak is dat hiermee in een vertrouwelijke procedure een zeer snelle oplossing van het geschil kan worden verkregen. Daarnaast mogen arbiters oordelen "naar billijkheid". Zij zijn dus niet in alle gevallen precies aan de wettelijke bepalingen gebonden. Verder kunnen branche-deskundigen snel worden ingeschakeld. Tot slot kunnen in arbitrage alternatieve (niet juridische) oplossingen worden gevonden voor het bestaande geschil. Over de te volgen procedure worden bij aanvang afspraken gemaakt. Die kunt u zelf voor een belangrijk deel invullen.

Mediation

Zowel Tjeerd van Veen als Kees van Dijk zijn professioneel opgeleide mediators en beschikken over ruime ervaring op dit terrein. Zij staan een directieve vorm van mediation voor. Geen ellenlange bijeenkomsten maar actief meedenken in de richting van oplossingen. De mediation kan door één van hen of samen worden gedaan.

Sparren

Steeds meer MKB-bedrijven nemen een bedrijfsjurist in dienst. Deze opereert veelal alleen en soms in teamverband. Vanzelfsprekend beschikt een dergelijke jurist over zijn eigen netwerk, maar wij weten uit ervaring dat er ook bij bedrijfsjuristen zo nu en dan de behoefte bestaat om met een advocaat buiten het eigen netwerk te sparren over actuele en specifieke juridische onderwerpen. Tjeerd van Veen en Kees van Dijk kunnen tezamen of afzonderlijk als sparringpartner fungeren en de visie en benadering van de bedrijfsjurist desgevraagd in een gesprek verder helpen ontwikkelen of toetsen aan hun ervaring en risico-inschatting.

Koffie drinken

Als bestuurder of commissaris/toezichthouder wordt u regelmatig geconfronteerd met strategische kwesties waarin keuzes moeten worden gemaakt die ook juridische gevolgen kunnen hebben. Tjeerd van Veen en Kees van Dijk kunnen bij het voorbereiden en maken van die keuzes behulpzaam zijn. Hun ervaring als advocaat, partner/ondernemer en uit diverse bestuursfuncties kan in een gesprek worden ingezet om u de juiste afwegingen te laten maken en tot de juiste keuze te brengen. Hierbij worden ook andere aspecten dan de strikt juridische bij uw besluitvorming betrokken. Dit alles op een laagdrempelige manier. Op de Zuidas noemen ze het "boardroom counselling", wij noemen het "samen koffie drinken".

Kosten

Met hulp van de VVA ervaringsdesk kunt u een snelle doorbraak bewerkstelligen in soms jarenlang slepende en gecompliceerde geschillen. U kunt gebruikmaken van de ruime ervaring van de beide advocaten voor een met u afgesproken vast bedrag. Informeer gerust naar de mogelijkheden door een e-mail te sturen naar ervaringsdesk@vanveen.com of ons te bellen.