Bij Van Veen Advocaten werken in het erfrecht gespecialiseerde advocaten. Het erfrecht is een rechtsgebied waarbij een brede rechtskennis noodzakelijk is. Bij erfrechtelijke geschillen spelen daarnaast vaak diepgewortelde emotionele spanningen een rol. Onze advocaten helpen u graag een oplossing van het geschil te realiseren.

Expertises

Onze advocaten zijn onder meer gespecialiseerd in de volgende onderwerpen bij het afwikkelen van de nalatenschap:

Afwikkeling nalatenschap

Bij een overlijden komt veel kijken. Er moeten binnen korte tijd diverse zaken worden geregeld. Denk bijvoorbeeld aan de uitvaart, het in kaart brengen van de waarde van de goederen en de omvang van de schulden van de overledene. De nalatenschap dient vervolgens te worden afgewikkeld. Er moeten misschien goederen worden verkocht om schulden te betalen. De resterende goederen worden verdeeld. Wat valt er allemaal in de nalatenschap en wie krijgt wat? Maar ook: is het wel verstandig om de nalatenschap te aanvaarden? Heb ik recht op een legitieme portie? En: wat als de executeur en de erfgena(a)m(en) niet op één lijn liggen? Mocht u in de afwikkeling van een nalatenschap moeilijkheden ervaren, dan kunnen wij u bijstaan als advocaat of mediator.

Mediation   

U kunt ervoor kiezen om een mediator in te schakelen om de afwikkeling van de nalatenschap of de gevolgen hiervan te regelen. Binnen de sectie erfrecht hebben we een mediator die gespecialiseerd is in afwikkeling van de nalatenschappen. Onze mediator begeleidt u van begin tot eind en legt de afspraken schriftelijk voor u vast.

Advocaat

Als mediation geen uitkomst biedt of als u eenzijdig advies wilt, kunt u één van onze advocaten inschakelen. Eenzijdig advies kan ook op de achtergrond als de afwikkeling van de nalatenschap wordt geregeld door een executeur, boedelnotaris of vereffenaar. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het erfrecht en kunnen uw van een goed en helder advies voorzien. Onze advocaten begeleiden u in het gehele proces en kunnen zo nodig in een procedure optreden. Uw belang staat daarbij voorop.

Specialisatieverenigingen

Het is belangrijk dat u zich goed laat begeleiden en informeren over uw rechten en plichten. Onze  mediator is ingeschreven in het register voor nalatenschapsmediators. Daarnaast is er binnen de sectie kennis van het notariaat. Ook staan onze advocaten inschreven in het rechtsgebiedenregister erfrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Download factsheet over de taken van de executeur