Onze advocaten delen hun juridische kennis graag. Sinds mei 2019 nemen wij daarom ook de VVA Podcast voor ondernemers op.

Heeft u weinig tijd of zin om een artikel te lezen, maar wilt u wel meer kennis opdoen? Beluister onderstaande juridische podcasts dan bijvoorbeeld tijdens het autorijden of sporten.

De podcast voor ondernemers gaat steeds over een ander onderwerp. Van inschrijven op aanbestedingen en IT-geschillen tot faillissementen, het concurrentiebeding, intellectueel eigendom en ruzie in de bv. Eén advocaat van ons kantoor interviewt zijn collega met veel expertise op het gebied van het te bespreken onderwerp. De afleveringen duren 15-20 minuten

Seizoen 2

#1. Berekening kinderalimentatie en partneralimentatie

Waar wordt naar gekeken bij de berekening van kinderalimentatie en partneralimentatie? Dynthe Cats en Rebecca de Vries bespreken de systematiek aan de hand van "behoeften" en "draagkracht".

#1. Nog werken met zzp'ers?

In deze VVA podcast van Van Veen Advocaten bespreken Tjeerd van Veen en Aart Jan Stokkers het Deliveroo-arrest van de Hoge Raad. Was er binnen het bedrijf sprake van arbeidsovereenkomsten of overeenkomsten van opdracht? Bij de beoordeling van deze vraag moet naar "alle omstandigheden van het geval" worden gekeken. De Hoge Raad hanteert een zogenaamde holistische benadering met vijftien criteria om te beoordelen of iets een arbeidsovereenkomst is of niet. Deze uitspraak is relevant voor veel bedrijven die werken met zzp'ers. Maar ja… alle omstandigheden wegen? De gemiddelde werkgever zit niet met een blinddoek op en weegschaal voor zich achter het bureau. Wat nu? Moeten bedrijven die met zzp'ers werken hier maar mee ophouden? En zijn de gevaren contractueel af te dichten? 

Seizoen 1

#17. WHOA: de eerste ervaringen met Chris Tijman en Kees van Dijk 

In deze VVA Podcast spreken Kees van Dijk en Chris Tijman over de eerste ervaringen die zij hebben met betrekking tot de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Zij bespreken ook de uitspraken die zijn gedaan over deze wet die levensvatbare ondernemingen de mogelijkheid biedt om buiten faillissement een doorstart te maken.

#16. Voor een ontslag naar de kantonrechter (?) met Tjeerd van Veen en Aart Jan Stokkers

Tjeerd van Veen en Aart Jan Stokkers hebben het in deze podcast over ontslag en dan vooral over ontslag op de i-grond. Een werkgever die zijn ontbindingsverzoek niet helemaal (zeker) kan baseren op de omstandigheden van één ontslaggrond, kan een beroep doen op de i-grond. Omstandigheden uit verschillende ontslaggronden worden in dat geval gecombineerd.

#15. Uit elkaar gaan met Dynthe Cats en Rebecca de Vries

Uit elkaar gaan: wat komt daar allemaal juridisch bij kijken? In deze podcast spreken familierechtadvocaten Dynthe Cats en Rebecca de Vries over echtscheidingen. 

#14. Verborgen gebreken met Maarten Blok en Tjeerd van Veen

Deze VVA Podcast gaat over verborgen gebreken. Tjeerd van Veen en Maarten Blok bespreken de mededelingsplicht, de klachtplicht, garantiebepalingen en meer in deze 15 minuten durende podcast.

#13. Arbeidsrechtelijke impact coronavirus met Aart Jan Stokkers en Chris Tijman

Aart Jan Stokkers en Chris Tijman spreken in deze podcast over het arbeidsrecht in tijden van corona. Dit rechtsgebied heeft al die tijd namelijk niet stilgestaan. Er wordt geprocedeerd over thuiswerken, loon doorbetalen of niet, ontslag op staande voet, een eventuele mondkapjesplicht op het werk en meer... Aart Jan en Chris bespreken een aantal kenmerkende uitspraken en blikken vooruit op de arbeidsrechtelijke vragen die kunnen rijzen rondom het instellen van een vaccinatieplicht.

#12. Afwikkeling nalatenschappen met Dynthe Cats en Rebecca de Vries

In deze podcast spreken onze advocaten erfrecht Rebecca de Vries en Dynthe Cats over de afwikkeling van nalatenschappen. Waar moet je beginnen na een overlijden? Wie zijn de erfgenamen? Hoe zit het met het onterven van kinderen en wat is een legitieme portie? De podcast sluit af met een bespreking van de taken van de executeur en de mogelijkheden die er zijn als de executeur en de erfgenamen niet op één lijn liggen.

#11. Bestuurdersaansprakelijkheid met Chris Tijman en Kees van Dijk

In deze podcast bespreken Chris Tijman en Kees van Dijk wat bestuurdersaansprakelijkheid inhoudt en wat u kunt doen om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen (en wat u kunt doen om bestuurders aan te spreken). Dit thema bespreken zij mede aan de hand van praktijkvoorbeelden. Juist in coronatijd is bestuurdersaansprakelijkheid een thema waar beide advocaten met regelmaat vragen over krijgen.

#10. WHOA: makkelijker schulden saneren voor het tot een faillissement komt met Chris Tijman en Aart Jan Stokkers

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) geeft extra mogelijkheden aan ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen, terwijl hun onderneming levensvatbaar is. Aart Jan Stokkers spreekt met Chris Tijman over dit wetsvoorstel dat bij de Eerste Kamer ligt.

#9. Juridische aandachtspunten bij cloudsourcing met Maarten Blok en Reny Stark

Cloudsourcing is het gebruiken van complete IT-oplossingen vanuit de cloud. Deze podcast met Reny Stark (namens de sectie IT- en privacyrecht) en Maarten Blok (namens de sectie insolventierecht) zet zowel aanbieders als afnemers van deze diensten aan het denken over belangrijke vragen rondom continuïteit:

#8. Faillissementen en data in de cloud met Maarten Blok en Reny Stark

De data van een failliete onderneming staat steeds vaker in de cloud. De curator moet hier toegang toe kunnen krijgen bij een faillissement en dit is soms moeilijk. De curator heeft namelijk te maken met derden, bijvoorbeeld IT-leveranciers. Maarten Blok (namens de sectie insolventierecht) en Reny Stark (namens de sectie IT- en privacyrecht) bespreken dit onderwerp en geven tips vanuit verschillende invalshoeken.

#7. Intellectueel eigendom: inbreuk en bescherming met Kees van Dijk en Tjeerd van Veen

Tjeerd van Veen interviewt Kees van Dijk over het intellectueel eigendomsrecht. Hoe bescherm je scheppingen van de geest? Waar kan je een octrooi voor aanvragen? Wat als iemand plagiaat pleegt? En wat te doen als ik een brief ontvang waarin staat dat ik inbreuk maak op auteursrecht?

#6. Inschrijven op aanbestedingen met aanbestedingsspecialist, Octavia Siertsema en Tjeerd Grünbauer (deel II)

Octavia Siertsema en Tjeerd Grünbauer bespreken het stellen van vragen en de beoordeling van een inschrijving op een aanbesteding. Let op: dit is deel twee van de podcasts over "inschrijven op aanbestedingen". De afleveringen zijn los van elkaar te beluisteren. Wil je jezelf optimaal voorbereiden op een inschrijving? Beluister hieronder dan ook het eerste deel.

#5. Inschrijven op aanbestedingen met aanbestedingsspecialist, Octavia Siertsema en Tjeerd Grünbauer (deel I)

 In deze VVA Podcast is aanbestedingsspecialist, Octavia Siertsema, te gast. Zij bespreekt samen met advocaat, Tjeerd Grünbauer, het onderwerp: "Inschrijven op aanbestedingen". Aan welke eisen en criteria moet een inschrijving voldoen en hoe belangrijk is het stellen van vragen?

#4. IT-geschillen voorkomen met Reny Stark en Aart Jan Stokkers

IT-projecten mislukken vaak. Het klinkt negatief, maar het is wel de realiteit. Aart Jan Stokkers spreekt in deze podcast over IT-geschillen met IT en privacy advocaat, Reny Stark. Zij geeft aan hoe afnemers en leveranciers van IT-projecten vervelende conflicten kunnen voorkomen.

#3. De zin en onzin van het concurrentiebeding met Tjeerd van Veen en Aart Jan Stokkers

Wanneer mag je wel en wanneer mag je niet een concurrentiebeding afsluiten? Wat kun je doen in geval van overtreding van het beding en op welke gronden beslist de rechter dat een werknemer zich niet (meer) aan het beding hoeft te houden? Tjeerd van Veen wordt in deze podcast geïnterviewd door Aart Jan Stokkers.

#2. Mijn huurder is failliet met Maarten Blok en Tjeerd van Veen

Je bent eigenaar van een pand, bijvoorbeeld een winkelpand. De huurder gaat failliet. Wat nu? Tjeerd van Veen zit tijdens deze podcast aan tafel met Maarten Blok om het te hebben over huur en faillissement.

#1. Herrie in de tent met Kees van Dijk en Tjeerd van Veen

Tjeerd van Veen en Kees van Dijk bespreken in de allereerste VVA podcast het onderwerp: 'Herrie in de tent', waarmee zij doelen op eventuele conflicten tussen partners, aandeelhouders in vennootschappen en andere samenwerkingsverbanden binnen één bedrijf. Hoe is ruzie te voorkomen en niet in de laatste plaats; hoe is de herrie in de tent op te lossen?

De VVA Podcast voor ondernemers beluisteren via:

- iTunes https://podcasts.apple.com/nl/podcast/vva-podcast/id1464884076?l=en
- Spotify https://open.spotify.com/show/3fEjgJtde9IQUyqbbPrng3
- Stitcher https://www.stitcher.com/s?fid=423660&refid=stpr
- Podbean https://vanveenadvocaten.podbean.com/
- YouTube https://www.youtube.com/channel/UCjydCCuS0dlLaChKdm2NDMw?view_as=subscriber

Wilt u geen uitzending missen? Klik dan binnen de apps op de knop 'abonneren'. Wij zijn erg benieuwd naar uw mening en waarderen het zeer als u een beoordeling achterlaat in één van de apps.