De proeftijd is een korte periode aan het begin van de arbeidsovereenkomst. In die periode kan de arbeidsovereenkomst door zowel de werkgever als de werknemer per direct worden opgezegd. Een proeftijd moet schriftelijk worden overeengekomen.

Is sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd korter dan 2 jaar is de proeftijd maximaal 1 maand. Is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, is de proeftijd maximaal 2 maanden. De arbeidsovereenkomst kan met een beroep op een daarin opgenomen proeftijdbeding voor aanvang van de arbeidsovereenkomst opgezegd worden, aldus de Kantonrechter Roermond (ECLI:NL:RBLIM:2018:6587). De proeftijd start op de eerste dag, waarop de werknemer werkzaamheden gaat verrichten, en niet op de eerste dag die in de arbeidsovereenkomst staat vermeld, aldus het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NLGHARL:2017:11183). De werkgever, die uitging van de in de arbeidsovereenkomst vermelde eerste dag en de werknemer een aantal dagen voordien liet starten, werd het beroep op het proeftijdbeding na ommekomst van de duur ervan ontzegd. Het gevolg was dat de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst was getreden.