Als vraagbaak voor de zich ontwikkelende ICT-sector en internetdienstverleners heeft Van Veen Advocaten zich de afgelopen jaren wel bewezen.

Het opstellen en beoordelen van overeenkomsten , het adviseren, onderhandelen en zo nodig – al dan niet in arbitrage – procederen bij geschillen is Van Veen Advocaten daarom niet vreemd.

In bijvoorbeeld domeinnaamgeschillen is een ruime expertise opgebouwd die het mogelijk maakt snel een oordeel te geven over de houdbaarheid van de door cliënt ingenomen standpunten.