“Een gegeven woord bindt”

Dat is een gulden regel. Helaas blijkt in de dagelijkse praktijk het “gegeven woord” nogal vluchtig en in conflictsituaties vaak moeilijk bewijsbaar of op meerdere manieren uitlegbaar te zijn. In sommige situaties is uitsluitend een schriftelijke vastlegging rechtsgeldig. Het heeft dan ook de voorkeur afspraken goed schriftelijk vast te leggen.

In veel situaties bestaan desondanks beperkingen aan wat u rechtsgeldig kunt overeenkomen. Of het nu gaat om een arbeidsovereenkomst of een internationale distributieovereenkomst, Van Veen Advocaten weet raad. Contracten opstellen, beoordelen, uitonderhandelen of erover procederen is één van de kernactiviteiten van Van Veen Advocaten.

Eén van de kernactiviteiten van Van Veen Advocaten

Onze werkterreinen zijn:

 • Afbreken van onderhandelingen
 • Algemene voorwaarden
 • Beperking aansprakelijkheid
 • Boeteclausules
 • Boilerplates
 • Derdenwerking / meerpartijenovereenkomsten
 • Duurovereenkomsten
 • Dwaling
 • Garanties
 • Internationaal privaatrecht
 • Lastgeving / bemiddeling / agentuur / opdracht
 • Middelijke / onmiddelijke vertegenwoordiging
 • Rechtskeuze / forumkeuze / geschilbeslechting
 • Remedies tegen teleurstellende overeenkomsten
 • Totstandkoming van overeenkomsten
 • Weens Koopverdrag