De afgelopen jaren heeft de particuliere verhuur van woningen voor een korte periode een grote vlucht genomen.

Met name de verhuur met behulp van het door Airbnb in stand gehouden internetplatform valt niet meer weg te denken bij de zoektocht naar bijvoorbeeld een vakantieaccommodatie. De vakantieganger kan op dergelijke wijze relatief goedkoop een accommodatie boeken. De eigenaar van het pand kan op die manier een aardig bedrag bijverdienen.

Toch schuilen er een aantal risico’s in de tijdelijke verhuur van woonruimte via bijvoorbeeld Airbnb. Vanuit juridisch perspectief bezien zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen.

Gemeentelijke regels:

In de eerste plaats kennen de meeste gemeenten in Nederland inmiddels regels en beleid met betrekking tot de short stay verhuur. Die regels dienen met name om de druk op de woningmarkt niet verder te laten oplopen en om een veilig woonklimaat te kunnen garanderen. Zo zal meestal de voorgenomen verhuur gemeld moeten worden bij de gemeente. Daarnaast zit er vaak een maximum aan het aantal dagen dat per jaar verhuurd mag worden en een maximum aan het aantal personen dat in een bepaald pand mag verblijven. De gemeente zal normaliter ook niet toestaan dat woningen uit het sociale domein worden onderverhuurd. Schending van deze regels kan voor de verhuurder tot een flinke boete leiden.

VVE-regels:

Als de te verhuren woning een appartement betreft, zal er rekening moeten worden gehouden met de regels die gelden binnen de vereniging van eigenaars. Binnen de meeste verenigingen van eigenaars zullen regels gelden die het verhuren van appartementen voor recreatieve doeleinden verbieden. Op overtreding van die regels kan een boete gesteld zijn.

Bezint eer ge begint...

Huur-regels:

Niet alleen de eigenaar van een woning kan deze kortdurend willen verhuren, ook de huurder kan dat willen. Als een woning wordt gehuurd op grond van een model huurovereenkomst van de Raad voor Onroerende Zaken, dan zal in de huurovereenkomst een verbod staan op onderverhuur. Ook zal in de huurovereenkomst – of in de toepasselijke algemene bepalingen – vaak een beding staan waaruit volgt dat de huurder de woning zelf moet bewonen. Overtreding van deze regels kan leiden tot een boete, maar bovendien kan de verhuurder in sommige gevallen de huurovereenkomst laten ontbinden. De gevolgen kunnen dus groot zijn.

De positie van de bank:

Het risico op overtreding van de huur-regels geldt niet als een eigenaar van een woning deze tijdelijk verhuurd. In die gevallen is het wel van belang om na te gaan of de bank – die mogelijk een recht van hypotheek op de woning heeft – voor problemen kan zorgen. In de meeste hypotheekakten zal namelijk een verbod zijn opgenomen om zonder toestemming van de bank een woning te verhuren. Als dit verbod wordt overtreden, kan de bank de geldlening opeisen en over gaan tot verkoop van de woning.

Tot slot:

Het tijdelijk verhuren van woonruimte kan aanzienlijke financiële voordelen opleveren. De keerzijde is dat het verhuren zonder toestemming of overleg behoorlijke risico’s met zich meebrengt. Bezint eer ge begint lijkt dan ook hier opgeld te doen.

Vragen over dit artikel of dit onderwerp?
Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via