Op 17 maart 2020 heeft het kabinet een pakket aan steunmaatregelen gepresenteerd om de economie draaiende te houden. Uiteraard valt te hopen dat dit steunpakket zijn effect niet mist. Een maatregel die nog niet genoemd is, is het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (de "WHOA") dat de afgelopen zomer door minister Dekker voor Rechtsbescherming is ingediend bij de Tweede Kamer.

Update: lees hier ons meest recente artikel over de WHOA of klik hier om de whitepaper over dit onderwerp te downloaden. 

Met de WHOA wordt een nieuwe procedure ingevoerd in de Faillissementswet. Deze procedure geeft een onderneming bij een dreigend faillissement de mogelijkheid om een akkoord aan te bieden aan haar schuldeisers en aandeelhouders. Wanneer dit akkoord wordt goedgekeurd (gehomologeerd) dan zijn ook de tegenstemmende schuldeisers gebonden. Die 'gebondenheid van tegenstemmende schuldeisers' is nieuw. Op dit moment is namelijk alleen onder zeer bijzondere omstandigheden mogelijk om een schuldeiser te dwingen om in te stemmen met een akkoord (een beroep op de zogenoemde 'misbruik van bevoegdheid' van artikel 3:13 BW). Het wetsvoorstel versterkt dus het reorganiserend vermogen van ondernemingen.

De WHOA richt zich nu juist op die bedrijven die vanwege een zware schuldenlast failliet dreigen te gaan, maar wel beschikken over rendabele bedrijfsactiviteiten. In de huidige omstandigheden komt een dergelijke wet dus als geroepen. Dat is de reden dat een groep van insolventiespecialisten in een open brief heeft opgeroepen om de WHOA zo snel mogelijk in werking te laten treden.

Uiteraard houden wij bij Van Veen Advocaten de voortgang in de gaten. Ook zijn wij een kosteloze, telefonische eerstelijnsservice gestart om onze relaties en cliënten te helpen met vragen rondom het coronavirus. Klik hier voor meer informatie over de VVA Corona Helpdesk.

Gepubliceerd op 23 maart 2020.

Vragen over dit artikel of dit onderwerp?
Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via