Op 26 mei 2020 heeft de Tweede Kamer na een wetgevingstraject van acht jaar ingestemd met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (de 'WHOA'). Dat is goed nieuws. De mogelijkheid voor het herstructureren van schulden voor levensvatbare ondernemingen komt zo een stap dichterbij.

Verloopt het vervolgtraject in de Eerste Kamer voorspoedig, dan kan de invoering van de WHOA een uitkomst zijn voor ondernemingen die failliet dreigen te gaan door de coronacrisis, maar wel rendabele bedrijfsactiviteiten hebben.

Met de WHOA kunnen schuldeisers die 'dwarsliggen' onder omstandigheden namelijk worden gedwongen om mee te werken aan een schuldenregeling door een dwangakkoord. Door een sanering op deze wijze wordt onnodig verlies van werkgelegenheid en bedrijfsdebiet voorkomen. De schuldeisers houden op hun beurt wel enige controle over de sanering.

Amendementen

Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer zijn enkele veranderingen in het wetsvoorstel doorgevoerd. Het gaat om veranderingen die de positie van (kleine) schuldeisers versterken. De kleinere MKB-schuldeisers die leverancier zijn van de onderneming of een vordering op de onderneming hebben uit hoofde van onrechtmatige daad, krijgen bij een akkoord in beginsel ten minste 20% van hun vordering betaald. Onder deze kleinere MKB-schuldeisers vallen ook ZZP'ers en eenmanszaken. Verder is het recht van zogenoemde 'tegenstemmende klasse-schuldeisers' (met andere woorden: schuldeisers met zekerheidsrechten zoals pand of hypotheek) om contant geld te eisen geschrapt. Dat zou het sluiten van een akkoord namelijk onnodig bemoeilijken.

Vervolg

Op 9 juni 2020 start de Eerste Kamer commissie voor Justitie en Veiligheid de eerste fase van de schriftelijke voorbereiding van de behandeling door de Eerst Kamer. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, melden wij ons. Verder zal ook op korte termijn een VVA podcast worden gepubliceerd over de WHOA. U kunt zich daarop abonneren via de gebruikelijke podcasts apps. Onze eerder opgenomen VVA podcasts vindt u hier. De sectie insolventierecht heeft ook een whitepaper gemaakt over de WHOA. Deze is hier te downloaden. 

Vragen over dit artikel of dit onderwerp?
Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via