Bernhard Karens is advocaat en partner. In zijn praktijk ligt de nadruk op vastgoedgerelateerde onderwerpen.

Hij houdt zich onder andere bezig met (het opstellen van) contracten in de bouw, met huurkwesties en met ruimtelijke ordening zoals het (laten) wijzigen van een bestemmingsplan of het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Verder adviseert en procedeert Bernhard bij aansprakelijkheidsissues, bijvoorbeeld in het geval van verborgen gebreken of geschillen binnen de Vereniging van Eigenaren. Ook staat hij zijn cliënten bij rondom de koop en levering van onroerend goed, waaronder ook appartementen en het bijbehorende appartementsrecht vallen.

Een belangrijk onderdeel van zijn praktijk is het huurrecht. Met de specialisatie opleiding Huurrecht van de Vereniging van Huurrecht Advocaten beschikt hij over meer dan voldoende deskundigheid op dit rechtsgebied. 

Bernhard adviseert onder meer investeerders, projectontwikkelaars en aannemers. Verder mogen ook (ver)huurders, ondernemers en woningcorporaties zich tot zijn cliënten rekenen. Deze cliënten staat Bernhard ook bij in procedures bij de rechtbank of bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Bernhard is een gedegen vastgoedjurist met veel kennis van zijn vakgebied. Hij staat bekend om zijn vindingrijkheid. Voor hem geldt: geen regel zonder uitzondering. Bernhard vindt openingen en kansen en is daarbij niet bang om voor u de grenzen van de wet op te zoeken. 'Tactisch' en 'strategisch' zijn woorden die hem typeren. Mocht er tijdens een procedure iets onverwachts gebeuren, dan kan Bernhard snel schakelen. Tot slot is Bernhard erg secuur. Hij zoekt de zaak tot in de puntjes uit.

Specialisatie-
verenigingen:

Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA)

 

Interesses:

Schaken
Haute cuisine
Snelheid op de weg en het water