Terwijl ik deze column schrijf, is net de horeca weer opengegaan. Gelukkig! Zowel binnen als buiten mogen de meeste ondernemers weer gasten ontvangen. Wel gelden er nog steeds beperkende maatregelen. Ook het winkelen is inmiddels weer mogelijk zonder afspraak. Horecaondernemers en winkeliers die een pand huren, kunnen langzaam maar zeker weer op een normale manier van het gehuurde pand gebruikmaken.

In de achterliggende periode is tussen veel verhuurders en huurders discussie ontstaan over de te betalen huur. Moet het volledige bedrag betaald worden? Ook over de periode van gedwongen sluiting? Opschorting van de huur of een korting? Wat is een redelijke huurkorting? Is boeterente verschuldigd?

Wanneer huurder en verhuurder er niet uitkomen, wordt het geschil nogal eens voorgelegd aan de kantonrechter. Inmiddels zijn er al aardig wat vonnissen uitgesproken. Aan de hand van die uitspraken heb ik wat handvatten die ik verhuurders en huurders kan meegeven.

Laat ik maar met de (open) deur in huis vallen: het belangrijkste advies is om er in onderling overleg uit te komen. Dat bespaart u tijd en geld. Daarnaast heeft u niet te maken met de onzekerheid van een rechtszaak. Zeker wanneer u samen nog een lange huurperiode voor de boeg heeft, dan is het in ieders belang om de onderlinge verhouding goed te houden.

Uiteraard kunt u zich laten adviseren over het zo goed mogelijk vastleggen van de nieuwe/aanvullende afspraken. Voor zowel huurders als verhuurders is het van belang dat zij hun standpunten goed onderbouwen. Omzetcijfers spelen daarbij een belangrijke rol, maar ook de mate waarin en de wijze waarop een huurder bijvoorbeeld heeft geprobeerd zijn schade te beperken.

Soms lukt het toch niet om in onderling overleg tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld omdat de andere partij een onredelijk standpunt heeft en maar niet wil bewegen. Dan is het verstandig om een in huurrecht gespecialiseerde advocaat een inschatting te laten maken van uw rechtspositie: een korte analyse van de situatie en een advies over de te volgen strategie.

Ik heb dit onderwerp ook besproken tijdens een webinar. Bekijk de presentatie op het YouTube-kanaal van Van Veen Advocaten.

Webinar

Gepubliceerd op 1 juli 2021 in Business in Barneveld.