In het NOS journaal van 31 juli 2018 kwam het bericht dat mediation steeds vaker tot een oplossing van geschillen leidt. In dit item ging het over buurtbemiddeling. De gemeente en de bewoners hadden een geschil over de aanleg van een vijver.

In heel veel zaken is mediation een middel dat kan worden ingezet om tot een oplossing te komen. Als mediator begeleid ik bijvoorbeeld ex-partners bij het maken van afspraken over de gevolgen van de echtscheiding of erfgenamen bij de afwikkeling van een nalatenschap. Mediation kan echter alleen plaatsvinden op vrijwillige basis.

Alle betrokken gaan met elkaar in gesprek onder begeleiding van een onafhankelijke derde, de mediator. Zij krijgen tijdens het mediationproces de gelegenheid om alles te bespreken en over en weer voorstellen te doen. De mediator leidt de gesprekken in goede banen en zet de afspraken op schrift. De afspraken zijn pas bindend als deze door alle betrokkenen zijn ondertekend.

Voordelen

Mediation heeft een aantal voordelen ten opzichte van een procedure. In mediation kunnen alle geschilpunten worden besproken. In een procedure zal de rechter uitsluitend over juridische vraagstukken een beslissing kunnen nemen. Vervolgens is de kans groot dat één van de betrokkenen het niet eens is met deze beslissing. Tegen de beslissing kan hoger beroep worden ingesteld, waardoor een langslepende procedure op de loer ligt. De afspraken die in mediation worden gemaakt, worden door alle betrokkenen ondersteund. Deze afspraken zullen over het algemeen ook door alle betrokkenen worden nagekomen. De kans op (nieuwe) procedures is hierdoor kleiner. Daarnaast zijn er aan een procedure hogere kosten verbonden. Alle betrokkenen hebben hun eigen advocaat(kosten), terwijl de kosten van de mediator tussen de betrokkenen kunnen worden gedeeld.

Bent u op zoek naar een mediator? Voor meer informatie, kunt u contact met mij opnemen.

Publicatiedatum: 1 augustus 2018

Vragen over dit artikel of dit onderwerp?
Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via