Er zijn drie opties: zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding en verwerping. Waar doet u goed aan?

Erfenis zuiver aanvaarden

Bij zuivere aanvaarding komen alle bezittingen aan u toe, maar bent u ook verplicht om de schulden van de nalatenschap te voldoen. Als blijkt dat dit niet lukt, moet u van uw eigen geld de overige schulden betalen.

Erfenis beneficiair aanvaarden

Om te voorkomen dat u met uw privévermogen aansprakelijk wordt, kunt u er ook voor kiezen om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Beneficiaire aanvaarding wordt ook wel aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving genoemd. Zodra de nalatenschap door één van de erfgenamen beneficiair is aanvaard, bepaalt de wet hoe de nalatenschap moet worden afgewikkeld. Dit wordt 'vereffening' genoemd.

In de praktijk houdt vereffening in dat alle schulden worden afgelost door de bezittingen te verkopen. Als er vermogen resteert, ontvangt u dit. U bent niet aansprakelijk voor schulden, maar kunt dus ook geen aanspraak maken op bezittingen zolang niet alle schulden zijn voldaan.

Het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap vindt plaats  door het afleggen van een verklaring bij de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene.

Gedragingen

Let op: een erfgenaam kan de nalatenschap aanvaarden door gedragingen, bijvoorbeeld doordat hij overeenkomsten aangaat of goederen aan het verhaal van schuldeisers onttrekt. Zo kan van zuivere aanvaarding door gedragingen sprake zijn als een erfgenaam de woning van de erflater te koop zet. Het is belangrijk u hiervan bewust te zijn. Als u de nalatenschap beneficiair wilt aanvaarden, doe dit dan zo spoedig mogelijk of verricht geen handelingen die kunnen leiden tot zuivere aanvaarding.

Erfenis verwerpen

Wanneer u vermoedt (of zeker weet) dat de nalatenschap negatief is, of als u geen erfgenaam wenst te zijn, kunt u de nalatenschap verwerpen. U wordt dan niet meer betrokken bij de afwikkeling.

Uw keuze blijft gelden

Een eenmaal gemaakte keuze, blijft gelden. Denk dus goed na over de keuze die u maakt. Sinds 2016 maakt de wet het mogelijk om na een zuivere aanvaarding toestemming te vragen aan de rechter om alsnog beneficiair te aanvaarden. Dit is slechts in bijzondere gevallen mogelijk.

Conclusie

Weet u niet zeker of de nalatenschap positief is? Aanvaardt de nalatenschap dan altijd beneficiair. Zo komt u later niet voor verrassingen te staan. Pas wel op dat u niet door gedragingen de nalatenschap zuiver aanvaardt of al zuiver hebt aanvaardt. Wilt u weten waar u in uw situatie goed aan doet? U mag mij gerust bellen.

Gepubliceerd op 11 februari 2021.

 

Vragen over dit artikel of dit onderwerp?
Deel deze pagina via