Zelfstandigen zijn op dit moment verplicht hun BSN kenbaar te maken, omdat het een onderdeel vormt van hun btw-identificatienummer. Deze verplichting riep in de praktijk bij de betrokkenen veel ergernis op, aangezien misbruik van het BSN kan leiden tot identiteitsfraude.

De Autoriteit Persoonsgegevens (”AP”) startte vorig jaar ambtshalve een onderzoek naar de Belastingdienst. Door middel van dit onderzoek wilde de AP vaststellen of er een wettelijke grondslag bestaat voor het gebruik van het BSN in btw-identificatienummers.

Onderzoek

Uit onderzoek van de AP volgt nu dat de Belastingdienst geen wettelijke grondslag heeft om het BSN te gebruiken in het btw-identificatienummer. Een expliciete wettelijke grondslag voor deze verwerking van het BSN is verplicht op grond van artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (“UAVG”). Daarnaast is er geen sprake van een verwerkingsgrond op grond van artikel 6 van de Algemene verordening Gegevensbescherming en wordt de verwerking niet ‘rechtmatig en behoorlijk’ bevonden.

En nu?

De Belastingdienst moet de geconstateerde overtredingen zo spoedig mogelijk beëindigen. Indien dit niet (tijdig) gebeurt, dan kan de AP handhavend optreden. Interessant is de vraag hoe dit uiteindelijk in de praktijk vorm zal krijgen, nu het BSN ten aanzien van ZZP’ers volledig is geïntegreerd in het fiscale systeem. Wordt vervolgd!

Publicatiedatum: 9 juli 2018

Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via