Een heel zware dobber, kan wel gesteld worden. De diefstal van 37 rijplaten van ruim 800 kilo per stuk, in totaal een kleine 30.000 kilo. Dan sta je wel even te kijken als je op maandagochtend aan het werk wilt gaan en het terrein waar je overheen moet rijden drassig en leeg is. Het overkwam de huurder van de rijplaten, een aannemer in ondergrondse infrastructuren (kabel-en leidingwerk). De kans dat de gestolen rijplaten worden teruggevonden is klein. Moet de huurder opdraaien voor de schade die de verhuurder lijdt?

De 37 rijplaten werden gehuurd van een professionele verhuurder. Er is een mondelinge huurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd en er zijn geen afspraken gemaakt over het afsluiten van een verzekering voor de platen. De rijplaten zijn door de verhuurder afgeleverd op het adres waar de huurder de platen nodig had. Na de diefstal vorderde de verhuurder een schadevergoeding voor de waarde van de rijplaten van de huurder. De huurder zou onvoldoende maatregelen hebben getroffen om de diefstal te voorkomen.

Wat had de aannemer volgens de verhuurder kunnen doen om de diefstal te voorkomen?

  • Hij had de 37 rijplaten á 800 kilo per stuk dagelijks op-en af kunnen laden en kunnen stallen op een locatie waar ze niet gestolen konden worden.
  • Hij had het terrein (wat eigenlijk een langgerekt traject was) waar de rijplaten lagen kunnen afsluiten met hekken of met camera's kunnen bewaken.

Is de rechter het met de verhuurder eens? Vindt hij dat de diefstal te wijten is aan de aannemer en dat de schade voor rekening en risico van de huurder behoort te komen? Nee.

De kantonrechter geeft aan dat als de verhuurder dergelijke kostbare en tijdrovende maatregelen van de huurder had verlangd, hij dat bij het sluiten van de huurovereenkomst duidelijk had moeten maken. Ook is de diefstal van 37 zware rijplaten zo uitzonderlijk dat de huurder daar in redelijkheid geen rekening mee hoefde te houden. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat van een professionele verhuurder mag worden verwacht dat in de huurovereenkomst afspraken worden gemaakt over de schade als gevolg van diefstal. Dat is niet gebeurd. Ook had de verhuurder een verzekering voor de rijplaten kunnen afsluiten en de premie kunnen doorbereken aan de huurder.

Het oordeel van de rechtbank komt erop neer dat de verhuurder de huurder onvoldoende heeft gewezen op de risico's van het niet beveiligen van het terrein waar de rijplaten lagen. De aannemer had als de verhuurder dat wel had gedaan, bijvoorbeeld zelf de keuze kunnen maken een verzekering af te sluiten. De schade van de gestolen rijplaten blijft daarom voor rekening van de verhuurder.

Uit deze casus blijkt maar weer eens hoe groot het belang van een goede huurovereenkomst is. Het maken van duidelijke afspraken voorkomt problemen achteraf. Voor ons is het een kleine moeite een goede huurovereenkomst op te stellen. Voor u een kleine investering waar u veel plezier van heeft. Bel of e-mail mij gerust voor meer informatie.

Vragen over dit artikel of dit onderwerp?
Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via