Jurist of advocaat? Iemand die de studie Rechtsgeleerdheid heeft afgerond krijgt de titel mr en is advocaat. Zo denken veel mensen. Maar de jurist dan? Die heeft een andere opleiding dan de advocaat gevolgd. Toch? Het verschil tussen een jurist en een advocaat is voor veel mensen niet duidelijk. Een advocaat is een jurist, maar een jurist is niet altijd advocaat.

De jurist en de advocaat, laten we ze voor het gemak Bram en Nina noemen, hebben beiden de bachelor Rechtsgeleerdheid van drie jaar aan de universiteit gevolgd en afgerond, zij hebben de graad Bachelor of Laws (LLB) behaald. Deze graad kan ook behaald worden na afronding van de HBO studie Rechten. Bram en Nina kiezen er, net als bijna alle studenten, voor om na de bachelor opleiding een masteropleiding te volgen. Na
afronding van de master mogen zij zichzelf ‘meester in de rechten’ (mr of LL.M, Master of Laws) noemen. De keuzes die zij tijdens en na het afronden van deze studie maken zorgen voor het verschil in functie.


Bram maakt de keuze om na zijn studie te gaan werken als bedrijfsjurist bij een grote organisatie. Om voor deze functie in aanmerking te komen had hij eigenlijk geen master hoeven volgen en met zijn diploma voor de universitaire bachelor Rechtsgeleerdheid kunnen solliciteren. Hij heeft de keuze gemaakt tóch een master te volgen omdat dit hem meer kennis en verdieping heeft opgeleverd op het gebied van het ondernemingsrecht, het rechtsgebied waarin hij de organisatie voornamelijk adviseert.

Nina kiest ervoor als advocaat-stagiair te gaan werken bij een advocatenkantoor en zich tot advocaat te laten beëdigen door de rechtbank. Als advocaat-stagiair volgt zij de verplichte Beroepsopleiding Advocaten, die drie jaar duurt. Deze drie jaar vormen een combinatie tussen het uitvoeren van de dagelijkse praktijk (onder leiding van een ervaren advocaat) en het volgen van de opleiding. Uiteindelijk rondt Nina de opleiding succesvol af, hij is nu een zelfstandige, deskundige advocaat die haar eigen kantoor zou mogen starten.

Jurist of advocaat? Het verschil wordt duidelijk wanneer de organisatie waarbij Bram als bedrijfsjurist werkt een probleem krijgt met een van de leveranciers. De leverancier heeft jarenlang teveel transportkosten in rekening gebracht, waardoor de organisatie waar Bram werkt € 180.000,- terugvordert. Het juridische geschil loopt zo ver op dat een procedure bij de rechtbank noodzakelijk is. Als jurist zijnde, mag Bram deze procedure bij de rechtbank niet voeren. Wanneer het geschil minder gecompliceerd zou zijn en het zou gaan om een bedrag lager dan € 25.000,- zou Bram de procedure wél zelf kunnen voeren, maar dan bij de kantonrechter. Omdat dit niet het geval is roept hij de hulp van Nina in om de organisatie als advocaat bij te staan in deze procedure.

Het verschil tussen de jurist en de advocaat zit hem ook in het feit dat de advocaat een geheimhoudingsplicht heeft, is gebonden aan gedragsregels en jaarlijks een bepaalde hoeveelheid opleidingspunten moet behalen. Een jurist heeft deze verplichtingen niet.

Deel deze pagina via