Stel: een werkgever wil de arbeidsovereenkomst van een werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt beëindigen. Dan kan dit momenteel alleen zonder toestemming van de kantonrechter of het UWV, wanneer er een pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Met de invoering van het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid gaat dit veranderen en worden de mogelijkheden rondom het pensioenontslag verruimd.

Het tweede deel van de WWZ gaat in per 1 juli 2015. Vanaf dan geldt dat de werkgever zonder toestemming van het UWV de arbeidsovereenkomst met een werknemer kan opzeggen tegen of na de dag waarop de werknemer de voor hem geldende pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De arbeidsovereenkomst moet dan wel zijn aangegaan vóór het bereiken van die leeftijd. Is de werknemer na de pensioengerechtigde leeftijd in dienst getreden, dan gelden de gebruikelijke regels voor ontslag en ontbinding.

Transitievergoeding

Nieuw vanaf 1 juli 2015 is de transitievergoeding. De werkgever is deze vergoeding verschuldigd aan iedere werknemer die onvrijwillig uit dienst treedt en 24 maanden of langer in dienst is geweest. Is sprake van een situatie waarin het dienstverband wordt beëindigd of niet wordt voorgezet in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd? Dan is evenwel geen transitievergoeding verschuldigd. Met andere woorden; bij een pensioenontslag is geen transitievergoeding verschuldigd.

Het pensioenontslagbeding onder de WWZ

Door de introductie van een wettelijke regeling met betrekking tot het pensioenontslag worden de mogelijkheden om werknemers vanwege het bereiken van pensioengerechtigde leeftijd verruimd. Hier zit echter wel een behoorlijke adder onder het gras.

Indien in de arbeidsovereenkomst staat dat deze van rechtswege eindigt op het moment dat de AOW- en/of pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt (pensioenontslagbeding), dan eindigt de lopende arbeidsovereenkomst in beginsel van rechtswege. Wanneer in dat geval wordt doorgewerkt na het bereiken van de voor de werknemer geldende pensioengerechtigde leeftijd, ontstaat daarmee (ongemerkt) een nieuwe arbeidsovereenkomst. Toepassing van het pensioenontslag uit de WWZ is dan niet meer mogelijk, omdat de betreffende arbeidsovereenkomst
niet is aangegaan vóór het bereiken van de pensioenleeftijd. Verwacht wordt dat de werknemer in dat geval gewoon de reguliere ontslagbescherming geniet.

Overigens sluit ik niet uit dat de gepensioneerde werknemer met wie een (nieuw) dienstverband van 24 maanden of langer is aangegaan met succes kan betogen dat de werkgever een transitievergoeding is verschuldigd. Er is dan immers geen sprake meer van een situatie waarin de arbeidsovereenkomst vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wordt beëindigd.

Conclusie

Per 1 juli 2015 voorziet het Burgerlijk Wetboek in een wettelijk geregeld pensioenontslag en daarmee in nieuwe mogelijkheden om werknemers na het bereiken van de pensioenleeftijd door te laten werken. Om als werkgever hiervan optimaal gebruik te kunnen maken beveel ik u aan om geen pensioenontslagbeding in uw standaard arbeidsovereenkomsten meer op te nemen. Tevens adviseer ik u te bekijken of het pensioenontslagbeding uit de lopende arbeidsovereenkomsten kan worden geschrapt. Heeft u daarbij hulp nodig of een andere vraag omtrent dit onderwerp? Neem dan gerust contact met mij op.

Vragen over dit artikel of dit onderwerp?
Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via