Artikel 7:658 BW regelt de aansprakelijkheid van de werkgever ten opzichte van de werknemer voor schade als gevolg van bedrijfsongevallen of beroepsziekte. Van aansprakelijkheid is sprake in het geval de werkgever heeft nagelaten de redelijkerwijze van hem verlangde maatregelen ter voorkoming van het bedrijfsongeval of de beroepsziekte te nemen. De werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek voor de werknemer. Behoort ook de trap en het trappenhuis die twee door de werkgever gehuurde etages in een kantorengebouw verbindt tot de werkplek waarvoor de werkgever verantwoordelijkheid draagt?

De Kantonrechter Alkmaar (ECLI:NL:RBNHO:2018:7395) oordeelde van wel en veroordeelde de werkgever wiens werknemer in het trappenhuis onderuit was gegaan en ernstige letsel had opgelopen tot vergoeding van schade. Behalve voor eigen werknemers geldt de zorgplicht ook voor ingeleende uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers en ZZP'ers. Maar ook voor vrijwilligers, aldus de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:3142) in het geval, waarin een vrijwilliger van een parochie tijdens kluswerkzaamheden van het dak van de kerk was gevallen met ernstig letsel als gevolg.

Dit artikel maakt deel uit van de Update Arbeidsrecht 2018. Deze update, onder redactie van mr. Antonio Robustella en mr. Winny van Engelenhoven, signaleert relevante en opmerkelijke uitspraken. Ook staan in de update relevante ontwikkelingen die voor zowel werkgevers als werknemers bruikbaar zijn. Wilt u op de hoogte blijven van alle belangrijke updates? Aanmelden voor de Update Arbeidsrecht 2019 kan hier.

Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via