Per 1 januari 2019 worden van rechtswege alle alimentatieverplichtingen verhoogd met 2%. Dit geldt voor zowel de kinder- als de partneralimentatie.

In het onderstaande artikel zal ik stilstaan bij diverse aspecten van deze wettelijke indexering. Ik ga gemakshalve uit van iemand die recht heeft op alimentatie.

De wettelijke indexering is geregeld in artikel 1: 402a BW. Hierin staat onder meer dat jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld met welk percentage de alimentatie wordt verhoogd. Dit verschilt per jaar.

Over de wettelijke indexering

De wettelijke indexering is bedoeld als een inflatiecorrectie waarmee wordt voorkomen dat een alimentatie elk jaar opnieuw moet worden vastgesteld, omdat een alimentatieplichtige een inflatiecorrectie over het loon ontvangt.

Het is verstandig om uw ex-partner te waarschuwen wat per 1 januari de nieuwe verplichting wordt. Dit is niet noodzakelijk; het is immers een wettelijke verhoging. Het tijdig waarschuwen voorkomt (grote) achterstanden die wellicht niet meer te incasseren zijn. Als u tien jaar lang een indexering bent vergeten, dan kunt u nog steeds aanspraak maken op alle indexaties die doorgerekend vandaag gelden. Daarentegen kunt u maar tot vijf jaar terug niet-betaalde alimentatie innen.

Een eenvoudig voorbeeld: u realiseert zich in december dat tien jaar geleden de alimentatie op € 1.000,00 per maand is vastgesteld, de jaarlijkse indexering een stijging zou inhouden van € 10,00 per maand, maar dat deze verhoging nooit is toegepast. De alimentatie is van rechtswege verhoogd, dus alle verhogingen mogen worden doorgerekend. Er is met andere woorden per direct een aanspraak van € 1.100,00 per maand in plaats van € 1.000,00. Vanwege de verjaringstermijn van vijf jaar kunt u maar tot vijf jaar terug de te weinig betaalde alimentatie alsnog vorderen. Overigens toch nog een bedrag van € 4.200,00.

Wettelijke indexering uitsluiten

U kunt ook overeenkomen de wettelijke indexering uit te sluiten. Dan is het als betaler van de alimentatie cruciaal om deze afspraak goed vast te leggen, om onaangename verassingen te voorkomen. U wilt liever niet 25 jaar na dato nog geconfronteerd worden met een achterstand vanwege het uitblijven van indexering. Zelfs met inachtneming van de verjaringstermijn van vijf jaar kan de achterstand fors oplopen, zo leert de praktijk…

Wilt u meer weten over de wettelijke indexering of over alimentatie in zijn algemeenheid, schroomt u dan niet om contact op te nemen.

Publicatiedatum: januari 2019

Vragen over dit artikel of dit onderwerp?
Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via