Abdullah begon zijn carrière als advocaat bij het grootste advocatenkantoor van Nederland aan de Amsterdamse Zuidas. Inmiddels is hij teruggekeerd naar de plek waar hij is opgegroeid: Ede. Zijn ervaring met grote, vaak complexe zaken komt ook bij Van Veen Advocaten goed van pas. Abdullah streeft nog altijd naar het hoogst haalbare én fungeert hierbij graag als een betrokken sparringpartner met oog voor de ondernemer en zijn organisatie.

Een streber, zo kun je Abdullah wel noemen. Hij heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hierna volgde hij diverse juridische vakken aan Osgoode Hall Law School in Canada om vervolgens (na een selectieprocedure) zijn master "Onderneming & Recht" te behalen aan de Radboud Universiteit. Tijdens deze duale master wordt theorie gekoppeld aan de praktijk. Abdullah deed in deze periode praktijkervaring op bij de nationale en internationale vestiging van een vooraanstaand advocatenkantoor aan de Zuidas. Vervolgens heeft hij vier jaar als advocaat gewerkt bij het grootste advocatenkantoor van Nederland.

Abdullah is gespecialiseerd in het behandelen en oplossen van (complexe) geschillen binnen het verbintenissen- en ondernemingsrecht. Hij adviseert en procedeert over commerciële contracten, schadevergoeding en algemene voorwaarden. Ook helpt hij cliënten met de beslechting van conflicten rondom een rechtspersoon, zoals geschillen tussen aandeelhouders, impasses in de besluitvorming, overnamegeschillen, conflicten met leveranciers of klanten en aansprakelijkheid van (voormalige) bestuurders, commissarissen en aandeelhouders. Zijn cliënten – waaronder (familie)bedrijven uit de agri & food-sector – kunnen ook bij hem terecht met vragen over bijvoorbeeld de zeggenschap en besluitvorming binnen de onderneming, benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders of commissarissen, aandeelhoudersovereenkomsten en het opzetten van juridische structuren voor werknemersparticipaties of bedrijfsopvolging.

Abdullah zijn kracht ligt in het praktisch en persoonlijk begeleiden van een ondernemer in het juridische proces, zodat de ondernemer vooral tijd overhoudt om te ondernemen. Hierdoor wordt hij door zijn cliënten veelal ingezet als vaste huisadvocaat.

Abdullah is hard op de inhoud en zacht op de relatie. Met hem krijg je snel een goede band, omdat hij oprecht geïnteresseerd is in zowel het bedrijf als de mens daarachter. Eén-op-één is Abdullah rustig en weegt hij zijn woorden zorgvuldig af, maar in de rechtszaal komt hij scherp uit de hoek en kan hij improviseren wanneer nodig. Zo heeft hij (als oud-kampioen debatteren) altijd een goed lopend en beargumenteerd verhaal en laat hij zich niet van de wijs brengen door de wederpartij. In Abdullah vind je een betrouwbare sparringpartner die er voor je is.

Specialisatie-
verenigingen

Vereniging Corporate Litigation (VCL)
Vereniging Jonge Procesadvocaten (VJP)
 

Interesses

 

Fitnessen bij Tesqua en voetballen bij DTS
Tijd doorbrengen met familie en vrienden
Reizen
Muziek luisteren