Zzp'ers hebben voor zakelijke communicatie met de Belastingdienst een speciaal btw-nummer. Dat nummer bestaat voor een deel uit het persoonlijke BSN, om op deze manier de communicatie met de overheid te vergemakkelijken. Deze communicatie zou echter volgens velen ook met een ander 'uniek nummer' als kenmerk kunnen worden gevoerd.

AP: Belastingdienst schendt privacywetgeving

Gelukkig oordeelde de Autoriteit Persoonsgegevens al in juni van dit jaar dat de Belastingdienst door de verwerking van het BSN in het btw-nummer in strijd handelde met de oude privacywetgeving én de Algemene verordening gegevensbescherming ("AVG"). Ik heb hier al eerder een artikel over geschreven. De Belastingdienst kreeg tot 1 januari 2019 de tijd om vrijwillig het gebruik van het BSN te staken. In het geval de Belastingdienst dit niet doet, dan heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de bevoegdheid om een verwerkingsverbod af te dwingen of een boete op te leggen.

AP legt (voor de eerste keer) verwerkingsverbod op

Woensdag 19 december 2018 is bekend geworden dat de Autoriteit Persoonsgegevens inderdaad van één van haar bevoegdheden gebruik heeft gemaakt. Zij heeft namelijk een verwerkingsverbod opgelegd aan de minister van Financiën. Hij is verantwoordelijk voor de verwerking van het btw-nummer door de Belastingdienst. Het verwerkingsverbod gaat per 1 januari 2020 in. Het is overigens de eerste keer dat de Autoriteit Persoonsgegevens een verwerkingsverbod oplegt. De toezichthouder heeft deze mogelijkheid ook pas sinds de inwerkingtreding van de AVG in mei 2018.

Geen btw-nummer meer op website/webshop

Zelfstandigen met een webwinkel mogen nu al stoppen met het vermelden van het btw-nummer op hun website. Zij zijn eigenlijk verplicht dit nummer op hun website te vermelden. Echter, de betrokken toezichthouder - Autoriteit Consument & Markt - heeft aangegeven geen prioriteit toe te kennen aan handhaving bij zelfstandigen, vanwege de onwenselijke situatie die dat oplevert.

Het handhavend optreden van de Autoriteit Persoonsgegevens is naar mijn mening een goede zet. De vermelding van het BSN in het btw-nummer maakt zelfstandigen kwetsbaar. Indien het nummer in handen van kwaadwilligen valt, kan de betreffende zelfstandige slachtoffer worden van identiteitsfraude. Dit laatste komt helaas in de praktijk steeds vaker voor. Het is dan ook goed dat overheidsinstanties (gedwongen worden) om ten aanzien van dit onderwerp verantwoordelijkheid te nemen.

Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via