De verspreiding van het coronavirus heeft grote impact op de gezondheid, op de samenleving en op de economie. Bedrijfstakken zijn plotseling gesloten, mensen gaan in quarantaine en de inkomsten lopen terug of vallen helemaal weg. Er is op korte en op lange termijn onzekerheid. "Hoe lang duurt het nog?" en "Wat is het effect van het coranavirus op mijn onderneming?" zijn vragen waarmee ondernemers worden geconfronteerd. 

Deze uiterst ongewone situatie roept ook de meest uiteenlopende juridische vraagstukken op en brengt de nodige risico's met zich mee. Zonder twijfel ook voor uw medewerkers en uw bedrijf. En al zijn het onzekere tijden, met het juiste juridische advies is een deel van die onzekerheid te voorkomen of te verminderen.

U kunt arbeidsrechtelijke vragen hebben over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), doorbetaling van loon, het registeren van besmettingen of over mogelijke reorganisaties. Ook kunt u vragen hebben over bijvoorbeeld uw contractuele verplichtingen. Is het mogelijk om contracten op te zeggen of te wijzigen en kunnen leverings- of betalingsverplichtingen worden opgeschort? Het al of niet kunnen verwerken van medische gegevens (AVG) en de continuïteit van uw onderneming (welke maatregelen moeten worden genomen in het geval er betalingsproblemen ontstaan?) zijn ook vragen waar u mee kunt zitten.

Over de Corona Helpdesk

Van Veen Advocaten is een full service kantoor en heeft bijna alle rechtsgebieden in huis. Deze rechtsgebieden zijn vertegenwoordigd door grote secties met gespecialiseerde advocaten die onderling samenwerken om u optimaal van dienst te zijn. Wij hebben in maart 2020 besloten om een Corona Helpdesk te starten om onze cliënten en relaties te helpen.

De Corona Helpdesk voorziet in een kosteloze, telefonische eerstelijnsservice om op vragen een antwoord te bieden. Dus heeft u juridische vragen? Aarzel niet om telefonisch contact op te nemen en ze te stellen. U kunt ons ook benaderen voor commercieel, beleidsmatig en strategisch kort advies over hoe u het beste kunt inspelen op de huidige situatie. Wij helpen u graag op weg.

Om u van dienst te kunnen zijn op de wijze die u van Van Veen Advocaten gewend bent, wordt u verzocht contact op te nemen met uw eigen advocaat. Is deze niet bereikbaar, dan is één van de hieronder genoemde advocaten beschikbaar voor uw vragen.

Arbeidsrecht

Voor vragen over, onder andere, de volgende kwesties zijn beschikbaar: Antonio Robustella, Chris Tijman, Richard Vonk, Tjeerd van Veen en Winny van Engelenhoven.

 • Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud);
 • Doorbetalen van loon bij o.a. niet kunnen werken vanwege besmettingsgevaar, (verplichte) bedrijfssluiting, (milde) gezondheidsklachten, (verplichte) quarantaine;
 • Rechten en plichten bij thuiswerken;
 • Verwerking van ziektegegevens van werknemers;
 • Werktijden of werklocatie aanpassen.

Contractenrecht

Voor vragen over, onder andere, de volgende kwesties zijn beschikbaar: Antonio Robustella, Bernhard Karens, Dennis Boor, Hendrik Geffroy, Jeremy Wenno, Kees van Dijk, Maarten Blok en Winny van Engelenhoven.

 • Contractuele rechten en verplichtingen;
 • Niet nakoming van overeenkomsten;
 • Overmacht situaties.

Privacyrecht

Voor vragen over, onder andere, de volgende kwesties is beschikbaar: Reny Stark.

 • Meldplicht;
 • Preventieve detectiemaatregelen tegen het coronavirus;
 • Verwerking van ziektegegevens van werknemers;
 • Apps vs. privacywetgeving.

Ondernemingsrecht

Voor vragen over, onder andere, de volgende kwesties zijn beschikbaar: Aart Jan Stokkers, Chris Tijman, Hendrik Geffroy en Kees van Dijk.

 • Gevolgen voor (overname)onderhandelingen;
 • Discontinuïteit;
 • Herstructurering;
 • Aansprakelijkheid van het bedrijf.

Bestuursrecht

Voor vragen over, onder andere, de volgende kwesties zijn beschikbaar: Tjeerd Grünbauer en Bernhard Karens.

 • Noodverordeningen;
 • Handhaving;
 • Termijnen.

Insolventierecht

Voor vragen over, onder andere, de volgende kwesties zijn beschikbaar: Aart Jan Stokkers, Chris Tijman en Maarten Blok.

 • Bemiddeling betalingsproblemen met schuldeisers;
 • Wet Homologatie Onderhands Akkoord(WHOA).

Vastgoedrecht

Voor vragen over, onder andere, de volgende kwesties zijn beschikbaar: Bernhard Karens, Dennis Boor, Jeremy Wenno, Nienke Kuipers en Tjeerd van Veen.

 • Huurders van bedrijfsruimte;
 • Huurprijsvermindering;
 • Betaling huurpenningen opschorten.

Personen- en familierecht

Voor vragen op dit rechtsgebied zijn beschikbaar: Dynthe Cats, Rebecca de Vries en Richard Vonk.

U kunt zich hier inschrijven voor onze kennisupdates, zodat u op de hoogte blijft van het laatste nieuws.