Waar de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) tijdens de kennissessie in vogelvlucht wordt behandeld, zoomen we tijdens het seminar 'Update Arbeidsrecht XXL' op 12 november in op de WAB, maar ook op de compensatie voor betaling van de transitievergoeding na twee jaar ziekte en recente ontwikkelingen in de rechtspraak. De Update Arbeidsrecht XXL is een vooruitblik naar 2020.

Het leeft onder werkgevers en HR-managers: de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Wij merkten het aan de inschrijving voor de kennissessie over dit onderwerp. Die zat snel vol. Was u te laat? Wij bieden u nu een nieuwe kans om bijgepraat te worden door onze advocaten.

Het seminar is uitgebreider dan de één uur durende kennissessie. Naast dat we bepaalde belangrijke onderdelen uit de WAB uitvoeriger behandelen, bespreken we zoals hierboven aangegeven nog veel meer. Heeft u zich al aangemeld voor de kennissessie, dan kunt u zich ook prima inschrijven voor het seminar.

 
Datum Dinsdag 12 november 2019
Tijd

Inloop: 15.00 uur
Aanvang: 15.30 uur
Start borrel: 17.30 uur

Locatie Conferentiecentrum BIT-MeetMe, Galileïlaan 17 in Ede
Kosten Er worden geen kosten in rekening gebrachtTijdens het seminar bespreken Aart Jan Stokkers en Winny van Engelenhoven de compensatie voor betaling van de transitievergoeding na twee jaar ziekte, recente ontwikkelingen in de rechtspraak en lichten zij de wetswijzigingen toe die de WAB met zich meebrengt.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Op 1 januari 2020 zal de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking treden. Dit houdt onder andere een wijziging van de ketenregeling in: niet meer na 24 maanden en 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, maar (weer) na 36 maanden en 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd ontstaat voor de werknemer het recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ook komt er een nieuwe ontslaggrond en veranderen de regels voor de transitievergoeding, oproepovereenkomsten en payrollovereenkomsten. Tijdens het seminar wordt op een interactieve manier een toelichting gegeven op de relevante wetswijzigingen en wordt ingegaan op een aantal aspecten waar al dan niet overgangsrecht voor geldt. Ook zullen praktische tips worden gegeven. Na afloop van het seminar is de hele WAB op 1 januari 2020 voor u geen "groot ding" meer.

Compensatie voor betaling van de transitievergoeding
na 2 jaar ziekte

De Wet compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte treedt per 1 april 2020 in werking. Vanaf die datum kunnen werkgevers bij het UWV compensatie aanvragen voor bij ontslag wegens langdurige ziekte betaalde transitievergoedingen. Zowel de compensatieregeling als de voorbereidingen die u nu al kunt treffen zullen tijdens het seminar aan bod komen.

Actualiteiten

Als kers op de taart worden de recente ontwikkelingen in de rechtspraak besproken. Zo bent u ook weer helemaal up-to-date over de manier waarop uitleg en toepassing wordt gegeven aan het arbeidsrecht door rechters.

Aanmelden voor het seminar