Van Veen Advocaten Logo Van Veen Advocaten Logo Van Veen Advocaten Logo
Mededingingsrecht
Mededingingsrecht
Mededingingsrecht

Mededingingsrecht

De (Europese) overheid houdt toezicht op het functioneren van de markt. Het mededingingsrecht is bedoeld om concurrentie op de markt te verzekeren en gedrag dat de concurrentie kan verstoren of beperken te verbieden. De opsporingsbevoegdheden van de overheid zijn ruim en de sancties die opgelegd kunnen worden bij verboden gedragingen zijn fors. Bij Van Veen Advocaten kunt u terecht voor advies over mogelijkheden om op te komen tegen sancties. Onze advocaten kunnen u bovendien behulpzaam zijn bij het opstellen van (samenwerkings- of distributie) overeenkomsten die mededingingsrechtelijk toelaatbaar zijn.

  • Eén set (nieuwe) regels en ruimere bevoegdheden voor de ACM...

    Sinds 1 augustus 2014 is de Stroomlijningswet grotendeels van kracht. Deze wet vormt het sluitstuk van de fusie tussen de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Consumentenautoriteit tot de Autoriteit Consument en Markt (ACM). … Lees verder

  • De slachtoffers van een kartel

    De Mededingingswet kent als uitgangspunt dat concurrentie goed is voor het functioneren van de Nederlandse economie. Daarom verbiedt de Mededingingswet het misbruik van een economische machtspositie en het maken van afspraken die de mededinging beperken (kartelafspraken). Daarnaast mogen bepaalde fusies … Lees verder

+ toon alle artikelen

  • Van Veen Advocaten Logo

Contact

Bezoekadres
Van Veen Advocaten
Keesomstraat 7
6717AH Ede