Van Veen Advocaten Logo Van Veen Advocaten Logo Van Veen Advocaten Logo
Informatie, Gegevens, Werken bij
Informatie, Gegevens, Werken bij
Informatie, Gegevens, Werken bij

Gegevens

Informatie, bedoeld in artikel 6:230a e.v. BW

Naam
Van Veen Advocaten

Rechtsvorm
Personenmaatschap waarvan uitsluitend rechtspersonen (praktijkvennootschappen) deel uitmaken.

KvK nummer
09216163

Bezoekadres
Keesomstraat 7, 6717 AH Ede

Postadres
Postbus 442, 6710 BK Ede

E-mailadres
info@vanveen.com

Website
https://www.vanveen.com

Telefoonnummer
+31 (0)318 68 78 78

Beroepsorganisatie
Alle bij Van Veen Advocaten werkzame advocaten zijn ingeschreven als advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuijskade 94, 2596 XM Den Haag
+31 (0) 70 33 535 35; info@advocatenorde.nl ; http://www.alleadvocaten.nl

BTW−nummer
NL0095.92.842.B01

Algemene Voorwaarden
Klik hier

Privacyverklaring
Klik hier

Toepasselijk Recht
Nederlands recht

Forumkeuze
Nederlandse rechter

Tarieven
Klik hier

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Nationale Nederlanden, Regio Noord Bedrijven Schade, Postbus 90453, 2509 LL Den Haag
Het verzekerde bedrag is € 2.500.000,−− per gebeurtenis tot een maximum van € 5.000.000,−− per verzekeringsjaar.

Gegevens ten behoeve van (buitenlandse) opdrachtgevers voor betaling van facturen/bedragen
Kantoorrekening
Rabobank Vallei en Rijn
BIC/SWIFT: RABONL2U
IBAN-code: NL45RABO0307092127
Accountnr : 3070.92.127

ING
BIC/SWIFT: INGBNL2A
IBAN-code: NL87 INGB 0003 8129 79
Accountnr: 3812979

Gelden Derden
Rabobank Vallei en Rijn
BIC/SWIFT: RABONL2U
IBAN-code: NL82RABO0377012165
Accountnr: 3770.12.165

Kantoorklachtenregeling
Dhr O. Meijnen, Kantoormanager
klacht@vanveen.com
Download hier onze regeling

  • Van Veen Advocaten Logo

Contact

Bezoekadres
Van Veen Advocaten
Keesomstraat 7
6717AH Ede