Kennissessie
Wetswijzigingen op personeelsgebied

Over de Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (De Richtlijn), de nieuwe verlofregels, slapende dienstverbanden en het verschil tussen de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst. 

Meer informatie en aanmelden

Geschreven door