Nienke is afgestudeerd voor de master Privaatrecht met als specialisatie commercieel vermogensrecht aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie heeft zij ervaring opgedaan bij een aantal advocatenkantoren te Utrecht en was zij zittingsgriffier bij de Centrale Raad van Beroep. Nienke is inmiddels een aantal jaar als advocaat bij Van Veen Advocaten werkzaam binnen het vastgoedrecht, contractenrecht en insolventierecht.

Nienke stelt voor haar cliënten diverse soorten contracten op en beoordeelt reeds gesloten overeenkomsten. Ook kan zij adviseren en procederen over geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten die tussen partijen zijn gesloten. Nienke heeft een brede kennis van het civiel recht, waarbij het gaat om geschillen tussen burgers onderling, organisaties onderling en tussen burgers en organisaties. Nienke richt zich in het bijzonder op vragen die te maken hebben met het verkopen, aankopen en verhuren van onroerende zaken, zoals woningen en bedrijfspanden. Ook is zij gespecialiseerd in kwesties die te maken hebben met het eigendom en de zeggenschap over goederen.

Kenmerkend voor de werkwijze van Nienke is haar grondige en scherpe analyse om te begrijpen hoe een kwestie in elkaar steekt. Zij bezit de kwaliteit om goed te kunnen luisteren, waardoor zij de angel in een zaak weet te vinden. Op basis van alle informatie brengt Nienke met volle overtuiging de (in samenspraak) bepaalde vervolgstappen ten uitvoer. Haar motto is: "We kunnen onze doelen alleen bereiken door middel van een plan waar we vurig in geloven en dat we energiek volgen. Er is geen andere weg naar succes." – Stephen A. Brennan.

Nienke is een oprecht geïnteresseerde, ordelijke en volhardende advocaat. De ervaring leert dat zij een constante factor is waar haar cliënten op kunnen bouwen. Zo reageert zij snel, stipt en secuur op vragen. Ze is inhoudelijk sterk en in het bezit van veel (brede en parate) kennis. Hierdoor kan zij snel inschatten of haar cliënten een sterke zaak hebben. In haar advies is zij to-the-point, altijd eerlijk en zal zij niemand naar de mond praten.

Interesses:

 

Literaire thrillers lezen
Sociale contacten onderhouden
Het strand bezoeken